Kwaliteit

Ontwikkeling en innovatie :

Scherpenzeel stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de organisatie, dit betekent niet alleen dat producten van hoogwaardige kwaliteit zijn, maar ook dat de logistieke processen, ontwikkeling en innovatie en productie van een hoog niveau zijn. Dit hoge niveau is vastgelegd in ons kwaliteitshandboek, gecertificeerd door Lloyds volgens ISO9001 2008. In juni 2001 is Scherpenzeel overgegaan op een nieuw Enterprise Resource Planning (ERP) systeem. Dit systeem zorgt in het gehele orderproces voor meer controle en overzicht, wat de kwaliteit van het proces ten goede komt. Tijdens het fabricageproces kan de klant via het internet op de hoogte gehouden worden van de leverdatum middels een toegangscode en een password.

Efficiënt gefabriceerd :

Scherpenzeel speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelingsproces van nieuwe producten. Al in een vroeg stadium is Scherpenzeel betrokken bij het ontwerp van een nieuw product en vervult bij haar klanten een rol als adviseur waarbij de functie en de maakbaarheid van het product centraal staat. Deze samenwerking leidt tot een product dat kwalitatief hoogwaardig is en efficiënt gefabriceerd kan worden. Ook na het plaatsen van de order staat Scherpenzeel met een uitstekend uitgerust team mensen klaar om de opdracht in een zo kort mogelijke tijd te verwerken.

Statistic Proces Control:

De productkwaliteit wordt gewaarborgd door vakbekwaam personeel uitgerust met de modernste meetmiddelen. Alle resultaten van metingen worden vastgelegd in het Statistic Proces Control (SPC) systeem waarna ze door de kwaliteitsdienst kunnen worden geanalyseerd en verwerkt. Op verzoek kan deze informatie beschikbaar gesteld worden aan de klant. Een belangrijk kwaliteitsaspect is de innovatie van productieprocessen, Scherpenzeel is voortdurend bezig met het vernieuwen van haar machinepark en het flexibiliseren en automatiseren van de productielijnen en processen. Dit uit zich in de aankoop van hightech machines zoals een laserlas-machine en diverse robots. Deze permanente innovatieve ontwikkelingen maken het mogelijk om efficiënter, effectiever en op een hoger kwalitatief niveau te produceren.